Yerinde ve zamanında profesyonel işçilik

 • Pencere takılacak yerin dıştan dışa yatay ve düşeyde en az iki noktadan ölçüleri alınır.
 • Eski pencerenin kanatları menteşelerinden çıkartılır.
 • Eski pencerelerin sabıt camları sökülür
 • Önce orta kayıtlar, sonra kasanın kenarları testere ile kesilir. Sıvanın kırılıp dökülmemesi için, doğrama düşey ve yatay istikamette çekilerek çıkartılır.
 • Yeni pencerenin kanar ve kasa cam çıtaları çıkartılarak karışmayacak şekilde gruplanır.
 • Montaj delikleri köşelerde 15 cm, ortalarda 70 cm aralıklarla delinmelidir.
 • Kasanın duvara montajı sırasında herhangi bir zarar görmemesi için, profiller boyadan boya 6 mm'lik matkap ucu ile delinir.
 • Kasa pencere boşluğuna kaldırılarak yatayda, düşeyde, içten ve dıştan terazisi alınarak geçici olarak sabitlenir.
 • Kasanın önceden açılan 6 mm'lik montaj deliklerinden, 5,5 mm'lik elmas uç ile beton ve duvarlar delinir.
 • Kasanın önceden açılan 6 mm'lik montaj deliklerinden, 12 mm'lik uç ile sadece profilin üst bölümü delinir.
 • Delme işlemi tuğlalar arasındaki beton derzlere denk gelecek şekilde yapılmalıdır. Vidalar tuğla deliklerine denk gelirse görev yapamaz.
 • Kasanın duvara sabitlenmesi sırası ile üst, alt ve yanlar olacak şekilde yapılır.
 • Montaj deliklerinin tamamı montaj tapası ile kapatılır.
 • Kanat takılır. Kanat camının takılması için önce alt menteşe köşesinin yatay ve düşeyine kalın cam takozları silikonla yapıştırılır.
 • Kanat camı yerine takılır ve önce alt kısmın cam çıtası yerine çakılır.
 • Kanat yukarı doğru kanırtılarak üst kısımda ispanyolet köşesinin yatay ve düşeyinde oluşan uygun takozlarla beslenir.
 • Kanadın diğer cam çatıları yerine çakılır.
 • Sabit camın takılması için önce orta kayıt bağlantı takozu bulunan köşenin (metal ve camın teması engellemek için) yatay ve düşeyine, sonra karşı köşelerinin (camın dengeli olması için) yatay ve düşeyine kalın cam takozları silikonla yapıştırılır.
 • Sabit cam yerine takılır.
 • Sabit cam tarafının tüm cam çıtları yerine çakılır.
 • Kasa ile duvar arasında kalan 1 cm'den büyük boşluklar poliüretan köpük ile doldurulur.
 • Pencere ve duvarın kesiştiği köşeler içten ve dıştan silikon mastik çekilerak kapatılır.